pro zdraví trochu jinak


EFT

NAUČTE SE ZÁKLADNÍ ŤUKÁNÍ:

Úvod do terapie ťukání: základní body

https://youtu.be/jiTAhFS5gMA

Zdraví i nemoc jsou jako kytka = co si pěstujeme, to máme

 

Metody EFT, FasterEFT a Matrix Reimprinting používám společně podle charakteru problému a momentálních potřeb klienta.

Upozornění:

 

!APEX problém!: Tyto metody jsou natolik efektivní a rychlé, že lidé své změny ospravedlňují a připisují jiným příčinám a nejsou schopni spojit  změnu s tak jednoduchými rychlými poklepávacími  technikami. Další důvod je ten, že EFT vypadá „podivně“ a výstředně a je natolik jiná, že se může stát, že se snadno můžete otočit zády k možnosti emocionálního osvobození a všech výhod, které nabízí.

_________________________________________________

Odkládání – odsouvání – otálení - okolky,  výrazná a chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu, to je     

prokrastinace

               Mnozí to „úspěšně“ praktikujete, ale nevíte, že prokrastinujete – Odkládáte vypracování a odevzdání daňového přiznání, návštěvu lékaře, malování? A nebo odsouváte důležitou práci nebo úkol, protože máte najednou spoustu jiných nedůležitých, ale neodkladných činností… Potom jste stresovaní, frustrovaní, máte pocit viny, pocit promarnění?