pro zdraví trochu jinak


Minikurzy EFT

Příčinou všech negativních emocí je narušení toku energie v energetickém systému těla

 

Jednodenní kurz pro osvojení základních znalostí EFT pro aplikaci pro sebe a své nejbližší

    Tento  kurz nemá za cíl z Vás udělat věhlasné terapeuty.

    Naučíte-li se aplikovat EFT správně, i se základními znalostmi můžete dosáhnout vynikajících výsledků.

    Můžete se sami zbavit emocionální zátěže a Váš život se může stát kvalitnější a svobodnější.

Co nemusíte: -  vyprávět "svůj" příběh  -  nemusíte používat žádné pilulky a zázračné prostředky  - bolestně procházet traumaty  - docházet dlouhé měsíce na terapie  - dokonce nemusíte ani věřit, že EFT funguje  -  .........

    Jestliže se s EFT setkáte poprvé, může se stát, že přijdou pochybnosti, že je to příliš jednoduché, než aby to fungovalo. EFT je natolik odlišné, že někteří lidé hledají příčiny radikálního zlepšení všude jinde a nemohou přijmout, že jejich letité trápení může vyřešit nějaké "ťukání". 

Gary Craig: ...."Často dokonce ti lidé, kteří prošli změnami, připisovali příčinu změny něčemu jinému. A to bylo často něco zcela nesouvisejícího, jako nedávné zemětřesení nebo zvýšení jejich platu. Uvědomte si, oni nepopírají, že došlo ke změně, nebo že se to stalo během EFT. Oni jenom nejsou chopni spojit tuto změnu s poklepávací technikou".........

Co se naučíte: - seznámíte se s principy fungování EFT - správnému "nastavení" - s body, které se používají - postupu při aplikaci - pracovat na sobě a ve dvojicích - co dělat, když se zdá, že EFT nefunguje - a mnoho dalšího

    Po skončení kurzu máte v ruce nástroj k zkvalitnění svého života a budete-li ho používat, můžete zjistit, že se Vám začal měnit život..........