pro zdraví trochu jinak


Přátelé, zajímavosti

Charles K. Severa

Kamarád z Australie, který první přeložil manuál Garyho Craiga do češtiny. Když byl Karel na návštěvě rodné země, dostala jsem od něj tento první manuál. Oslovil mě tolik, že mi úplně změnil život .

Díky Karle

Kopíruji začátek velmi zajímavého článku, který mi K. Severa poslal po skypu: 

Léčivá moc slunečního svitu

 Milí čtenáři, Pravděpodobně jste se nikde nedoslechli poctivou pravdu o jedné z nejvíce potentních živin v celém světě, avšak dosud neprávem přehlížené. Ve skutečnosti medikální skupiny vlastně přesvědčovali veřejnost v poslednich třech dekádách, aby se této “živině” vyhýbala, naháněním strachu, že způsobuje rakovinu. Avšak pravda je značně rozlišná. Silné objektivní klinické zprávy dokazují, že tato “živina” ve skutečnosti předchází a pomáhá zvrátit ohromující počet vážných nemocí, včetně: 

• rakoviny prostaty

• rakoviny prsou

• osteoporózy

• deprese

• onemocnění dásní

• schizofrenie

• cukrovky

      Uhádnete co je touto “živinou”? Dovolte malou nápovědu: pohybuje se rychlostí světla.Můžete ji cítit (je teplá), ale nemůžete se ji dotknout. Bez ní by nebylo života na planetě Zemi. A nemůže být patentována a prodávána pro zisk.

 

 

Co je to? Sluneční svit, samozřejmě.

 

Hovořím o přirozeném, zdravém slunečním svitu, který umožňuje vašemu tělu vytvořit

vlastní, životně důležitý a nezbytný vitamin D. Dnes s vámi chci sdílet tajemství, které sluneční svit představuje pro naše zdraví ve vzrušujícím referátu pod názvem

 

 

”Léčivá moc slunečního svitu a vitamin D”. Tento referát si můžete stáhnout z linky:

 

https://www.naturalnews.com/SpecialReports/Sunlight.pdf

(Adobe Acrobat format)

[2.10.2009 13:58:52]

 

 

  

 

MIKE ADAMS hovoří s Dr. Michaelem Holickem na téma

 

Léčivá moc vitaminu D a sluneční svit

 

Adams: Dnes budeme mluvit s Dr. Michaelem Holickem, děkuji za vaši účast Dr. Holicku

 

Dr. Holick: Moje potěšení

 

Adams: Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s vaší prací a s vaší webovou stránkou, můžete nám stručně popsat co bude předmětem naší diskuze a jak jste k tomu dospěl?

 

Dr. Holick: Jistě, zabývám se výzkumem v oboru vitaminu D již přes 30 let. Měl jsem to štěstí, že jsem byl na správném místě ve správný čas jako student na Wisconské univerzitě, kde jsem měl příležitost pracovat s jednou z autorit ve vitaminu D, Dr. Hectorem DeLuca. Jako graduovaný student jsem pracoval na projektu z oboru přírodních věd – isolace a identifikace aktivní formy vitaminu D. V průběhu dvou let jsme s mým spolubydlícím
byli prvními, kteří vyrobili syntetický vitamin D. A co bylo skutečně elegantní na této zkušenosti bylo to, že jsme náš produkt dali pacientům v době, kdy jsem ještě byl studentem mediciny -- a ti pacienti s nemocí kostí ve spojitosti se selháním ledvin, kteří byli odkázáni na kolečkové židle s velkými bolestmi kostí, začli znovu chodit.

To bylo moje uvedení do jedné z hlavních užitečných vlastností aktivovaného vitaminu D a jeho vývoje pro léčení
nemoce kostí.

 

Adams: Znamená to, že jste se svým kolegou byli prvními, kdo vyrobili synteticky vitamin D?


Dr. Holick:
Ano, aktivní forma vitaminu D, kterou produkují ledviny, se nazývá 125-dihydroxy vitamin D.

 

Adams: Je tato procedura nyní běžně používaná pro výrobu vitaminu D jako doplňku.

 

Dr. Holick: Ne, tato aktivní forma vitaminu D je pouze na lékařský předpis. Používá se na léčení osteoporózy v Evropě a v Japonsku. A také se používá pro léčení nemoce kostí a selhání ledvin a má mnoho dalších použití.

 

Adams: Takže vy jste dělal výzkum týkající se vitaminu D a mohl jste okamžitě pozorovat jeho účinek na zdraví.


Dr. Holick:
Přesně tak a my jsme začli chápat, že problematika vitaminu D je mnohem složitější než jak bylo známo, že vitamin D je produkován v kůži, která je vystavena slunečnímu záření. V 70 létech minulého století

jsme si začli konečně uvědomovat, že vitamin D musí procházet po kruhové draze. Nejdříve do jater, kde je hydroxylovan, což je jakási aktivace či modifikace – vzniká 25-hydroxy vitamin D – to je hlavní cirkulační forma vitaminu D, kterou by lékař měl měřit v krvi pro zjištění zda pacient netrpí nedostatkem vitaminu D. Avšak tato složka je také neaktivní a musí pokračovat do ledvin, kde dochází opět k modifikaci do aktivní formy, kterou nazýváme 125-dihydroxy vitamin D.
A tato aktivní forma vitaminu D reguluje absorbování vápníku z potravy ve střevech a zajišťuje že obsah vápníku v krvi je normální a že kosti jsou zdravé.

 

Adams: Takže když některý z orgánů v tomto řetězci nefunguje správně, může způsobit nedostatek aktivního  ůvitamínu D?


Dr. Holick:
Zcela správně, když například trpíte vážným onemocněním jater, máte dva problémy: Za prvé játra nebudou moci modifikovat a produkovat 25-hydroxy vitamin D a za druhé při nedostatečném vstřebávání tuků nedojde k absorbci vitaminu D, protože tento je v tuku rozpustitelný. Výsledkem je nedostatek vitaminu D v těle.

V jiném případě, při onemocnění ledvin je třeba dodávat tělu aktivní formu vitaminu D za účelem udržování zdravých kostí.

 

Adams: V testech o nichž jste mluvil, byla aktivni forma vitaminu D podávána injekční metodou.

 

Dr. Holick: Je možné obojí podávání, jak orální, tak injekční.

 

Adams: Zajímavé. Zmínil jste se o positivním dopadu na pacienty, kteří těžko mohli chodit, měli osteoporózu nebo
různá onemocnění kostí. Jaké další efekty jste pozoroval?

 

Dr. Holick: Také jsme si uvědomili, že kůže nejenom že vyrábí vitamin D, o tom budeme mluvit poněkud více později, ale také rozezná aktivovaný vitamin D. V roce 1985 nás ohromila tato věc. Když jsme vložili aktivovaný vitamin D do lidských kožních buněk, ukázalo se, že tato aktivovaná forma vitaminu D je je jeden z nejvíce potentních inhibitorů (zpomalovačů) růstu kožních buněk. Tehdy jsem si logicky uvědomil, že se tohoto jevu dá využít pro rozpracování metody léčení proliferační poruchy kůže (lupenka). A skutečně, dnes je to jedna z možných

metod léčení celosvětově. Aktivní vitamin D a jeho modifikace jsou ve světě používány jako první terapeutická linie

v léčení psoriasis.

 

Je dobré ještě jednou zdůraznit širokou škálu účinků vitaminu D. Nejenže reguluje metabolismus vápníku a zdraví kostí, ale také reguluje vzrůst buněk.

 

A proto jsme si začli uvědomovat, proč lidé žijící dále od rovníku a trpí nedostatkem vitaminu D, jsou vice náchylní k běžným druhům rakoviny a umírají na ně, jako je rakovina tračníku, prostaty, prsou a dokonce vaječníků. A domníváme se, že to je v důsledku neschopnosti těla produkovat dostatečné množství aktivovaného vitaminu D.
Ten má schopnost regulovat růst buněk a udržovat tento růst ve správných mezích.

 

Adams: To by vysvětlilo vazbu mezi rakovinou prsou, prostaty, tračníku a nedostatkem vitaminu D

 

Dr. Holick: Přesně tak. Uvědomili jsme si, že ledviny jsou hlavním zdrojem aktivace vitaminu D. A tento aktivovaný vitamin D je nutný pro zdravé kosti. Ale v současné době take víme, že prostata, prsa, tračník a mnoho dalších tkání v těle mohou take aktivovat vitamin D. Tím lokálně produkují 125-dihydroxy vitamin D, který potom reguluje růst buněk. Je to modulator růstu buněk. Já to popisuji v mé knize “The UV advantage” na lince www.UVadvantage.com.

 

Adams: Zdá se, že vitamin D je špatně pojmenovaný. D není vitamin v klasickém smyslu, není-liž pravda?

 

Dr. Holick: To je dobrý postřeh, pokusím se to zdůvodnit. Vitamin D byl objeven v polovině devatenáctého století při příležitosti léčení křivice (rachitidy) u dětí pomocí oleje z tresčích jater. Olej z trsčích jater se rovněž používal preventivně, aby se křivice u zdravých dětí nevyvinula. Takže lidé se domnívali, že v tom oleji je obsažen nějaký vitamin potřebný pro zdravé kosti. A tento vitamin byl časem identifikován, když se olej z tresčích jater uvedl do varu. Při varu došlo ke zničení vitaminu A obsaženém v tomto oleji. Původně se předpokládalo, že vitamin A je nutný pro zdravé kosti. Avšak i po zničení vitaminu A si tresčí olej zachoval proti-křivičnou funkci, stále léčil křivici. Tato schopnost léčit byla přisouzena vitaminu D, D proto, že byl ´objeven´ po vitaminech A, B a C.

 

Adams: Takže to bylo před mnoha desetiletími?

 

Dr. Holick: To bylo počátkem dvacatého století. Tehdy se předpokládalo, že vystavení se slunečnímu záření či umělému ultrafialovému B záření, obnáší proti-křivicovou terapii, že je to zdravé pro kosti. Takže si lidé náhle uvědomili, že vitamin obsažený v oleji z tresčích jater může být rovněž produkován naší kůží. A tudíž máte pravdu, že se ve skutečnosti nejedná o vitamin. Je to přirozená substance, kterou můžeme produkovat ale jen v tom případě, když inteligentně využijeme sluneční záření za účelem uspokojení požadavků našeho těla na vitamin D.

 

Adams: Lidé typicky nepovažují svoji kůži za farmaceutickou továrnu, to je nový koncept. Můžete se k této úvaze vyjádřit?

 

Dr. Holick: Samozřejmě, kůže je vlastně největší orgán našeho těla a je výhradně zodpovědná za produkci vitaminu D, který naše tělo požaduje pro zachování zdraví. A máte zcela pravdu, že kůže vytváří v podstatě továrnu na produkci různých typů chemikálií, z nichž některé mají schopnost pozměňit i tělesné funkce. Mezi tyto chemikálie vytvořené v kůži patří i vitamin D.

 

Adams: Vitamin D je často považován za hormon. Je to správná charakteristika?

 

Dr. Holick: Hormon má tyto vlastnosti, je produkován jedním orgánem, dostává se do krve a má vliv na jiný orgán nebo system. Pohleďme na vitamin D z tohoto hlediska. Je produkován v kůži, dostává se do krevního oběhu a potom vstupuje do jater a do ledvin, kde je aktivován, dále prochází střevami a kostmi kde uplatní svůj biologický vliv. Podle této definice je vitamin D skutečně hormon.

 

Adams: podle vašeho výzkumu, jak běžný je nedostatek vitaminu D, řekněme, v Americké populaci?

 

Dr. Holick: Je skutečně pozoruhodné, že epidemický nedostatek vitaminu D je u celé populace Spojených Států a to u všech věkových skupin. Dám vám několik příkladů. Nejstarší generace ve Státech je skupinou s největším risikem a odhadem 40-60% z toho je způsobeno nedostatkem vitaminu D. Ale také si v poslední době uvědomujeme, že příslušníci mladší dospělé generace na tom nejsou o mnoho lépe. Někteří jsou aktivní a při tom používají sluneční krémy před tím, než jdou ven. Jiní zase prakticky nepřijdou na slunce, protože stále pracují přes den. Když jsme dělali studii v Bostonu na konci zimy, přišli jsme k závěru, že studenti a lékaři ve věkové skupině 18-29 let trpěli z 32% na nedostatek vitaminu D.


Adams:

 

Dr. Holick: A co je ještě více otřesné, když jsme sledovali skupinu mladých děvčat (spolupracovali jsme s Dr. Sulivanem a Dr. Rosenem ve státě Main) – a tato děvčata ve skupině 9-11 let – měla ve 48% nedostatek vitaminu D na konci zimy. Přitom 17% zůstalo s nedostatkem vitaminu D i na konci léta v důsledku používání všech těch ´slunečních ochran´.

 

Adams: To je skutečně otřesný fakt, jedná se o chronický nedostatek vitaminu D.

 

Dr. Holick: Já mám ještě větší šok, který velice znepokojil jak mě tak i ostatní odborníky. Když nejste vůbec vystaven slunečnímu světlu anebo máte velice hlubokou pigmentaci kůže, potřebujete 1000 mezinárodních jednotek vitaminu D k uspokojení požadavků vašeho těla. A tak jsme dospěli k názoru, že těhotné ženy, přesto, že berou 400 jednotek vitaminu D, trpi jeho nedostatkem. Dostávají jenom 40% z množství které potřebujou. A proto jsme zorganizovali studii v naší nemocnici. Sledovali jsme rodičky a měřili hodnotu jejich 25-hydroxid vitaminu D a totéž u novorozeňat. 76% matek a 81% novorozeňat trpělo vážným nedostatkem vitaminu D.

 

Adams: To je zarážející.

 

Dr. Holick: Ano, jsou vážné obávy, že novorozeňata, která trpí nedostatkem vitaminu D při narození, určitě pokračují v tomto nedostatku po řadu dalších měsíců po narození. Tím se značně zvětšuje risk pro vývoj mnoha chronických onemocnění později v jejich životě, včetně cukrovky, revmatické artritidy, roztroušené sklerózy, rovněž tak mnoha druhů rakoviny prsou, tračníku a prostaty.

 

Adams: A tento trend – může být zvrácen pomocí dávek vitaminu D později v jejich životě? Nebo je zakotven pevně v osudu?

 

Dr. Holick: Já nevím. Je zde možnost, že tento nedostatek na počátku života může být zakodován v nemluvněti po zbytek života. Uvedu příklad. Ve Finsku uspořádali tuto studii: jeden rok starým dětem dali dávku 2000 jednotek vitaminu D a to opakovali po několik let. Potom tento vzorek lidí sledovali po dobu 20 let a nakonec vše srovnali s ostatní populací. Výskyt cukrovky u pokusné skupiny s dávkami vitaminu D byl o 80% zredukovaný.

 

Adams: Again, wow. (opět jú)

 

Dr. Holick: Risk zmenšený o 80%. A u jednoročních dětí trpících křivicí a nedostatkem vitaminu D je čtyřnásobný risk cukrovky typu-1.

 

Adams: Je zde nějaká souvislost s cukrovkou, která se vyvinula v dospělém věku, nebo to nebylo studováno?

 

Dr. Holick: K takovým studiím nedošlo, ale je známo, že aktivovaný vitamin D má vliv na dvě věci.
Za prvé reguluje vyměšování inzulinu slinivkou břišní, což je samozřejmě jeden z hlavních problémů cukrovky typu-2 a za druhé, může zvýšit citlivost na inzulin. Domníváme se, že nedostatek vitaminu D může zhoršit cukrovku typu-2, v odborné literatuře pro to existuje spousta důkazů.

 

Adams: Takže, když to mohu shrnout, zdá se, že máme národ trpící chronickým nedostatkem vitaminu D
a tento nedostatek dáváme do vínku i nové generaci dětí, která je v důsledku toho v daleko větším riziku

chronických nemocí.

 

Dr. Holick: Myslím, že je to tak a proto bijeme na poplach. Uvedu jinou statistiku. Černošské matky ve věku 15-49 let mají ze 42% nedostatek vitaminu D v těhotenské době na konci zimy.

 

Adams: Tak proč to není na přední straně novin, proč nejsou Američané okamžitě varováni, aby chodili na slunce a obdrželi více vitaminu D?

 

Dr. Holick: To je část problému, já věřím, že lidé berou vitamin D jako samozřejmost. Hovořil jsem s mnoha dermatology, kteří lehkovážně mluví na TV, že stačí vypít o jednu sklenici mléka více a že je možné doplnit vitamin D z jídla. Naneštěstí to je nesprávná informace. Oni bezstarostně ignorují skutečnost, že hodně málo potravin obsahuje vitamin D. Hlavně je to rybí tuk u lososa a makrely a musel byste jíst tyto ryby 3-5 týdně, abyste dodal tělu dostatečné množství vitaminu D. Tuk z tresčích jater je dalším takovým zdrojem. Mléko a pomerančový džús uměle obohacené vitaminem D jsou také zdroji, ovšem musel byste vypít 10 sklenic mléka nebo džusu za den, aby
jste vyhověl požadavkům těla v tomto ohledu. Prostě z běžné potravy nelze získat dosti vitaminu D. Dokonce, když budete brát multivitaminy, dodáte tělu jen 40% potřebné dávky vitaminu D. Takže byste musel vynaložit denně uvědomělé úsilí a brát multivitamin, vypít 2 sklenice obohaceného mléka, další dvě sklenice obohaceného džusu a sníst lososa pro denní dodávku vitaminu D.

Adams:
Anebo vyjít ven na slunce a moje sluncem ozářená kůže dodá potřebný vitamin D.

 

Dr. Holick: Nebo můžete použít rozumné opalování na slunci, správně. Člověk se vyvíjel od počátku na slunci. Koupal se ve slunčním svitu. Na slunci se cítíme lépe. A slunce nám dává dar – vitamin D. V mé knize, jak jste si jistě vědom mám na konci tabulky. Podle nich si lidé kdekoliv na zeměkouli, v kteroukoliv roční dobu a podle typu svoji kůže, mohou určit bezpečnou dobu opalování na slunci. Teprve potom použít slunečni krém.

 

Adams: To je jedinečné, že máte tuto informaci ve své knize, to bude každého zajímat. Můžete uvéct nějaký příklad, řekněme Afriřan žijící ve Velké Britanii?

 

Dr. Holick: Jistě. Velká Britanie je mnohem více na severu nez Spojené Státy. Pro tento typ kůže bude pravděpodobně třeba vystavit slunci paže a nohy, nebo ruce, obličej a paže po dobu 30 až 60 minut, dva až třikrát týdně

 

Adams: Tedy tito lidé potřebují několik hodin ozařování za týden.

 

Dr. Holick: Ano, ale pro osobu s bílou pletí bude třeba jen 5 až 10 minut

 

Adams: Rovněž dvakrát až třikrát týdně?

 

Dr. Holick: Ano, jak vidíte dělá to velký rozdíl. Typický afro-američan má hlubokou pigmentací kůže – jejich ochrana proti slunci typicky odpovídá slunečnímu ochrannému faktoru 15 až 30. To znamená, že mohou zůstat na slunci 15 až 30 krát déle. To však také znamená, že musí být na slunci mnohem déle, aby dodali svému tělu dostatek vitaminu D.


Adams:
To skutečně dává smysl                          

.

Dr. Holick: A ještě vám dám příklad, jaký vliv má sluneční krém. Když použijete krém o faktoru 8, snížíte schopnost kůže produkovat vitamin D o více než 95%.

 

Adams: Takže v podstatě zabráníte svojí kůži produkovat vitamin D i s poměrně slabým slunečním krémem.

 

Dr. Holick: Přesně tak. A proto doporučujeme vystavit slunci vaše paže a nohy, anebo ruce, obličej a paže po dobu 5 až 10 minut. To zajistí potřebnu produkci vitaminu D. Teprve potom použijte sluneční krém.

 

Adams: To je velice logické. Existuje nějaká formule, která po zadání počtu minut na slunci a zeměpisné šíře by stanovila počet jednotek vitaminu D?

 

Dr. Holick: S určitými omezeními. Je třeba vzít v úvahu mraky na obloze a také znečištění vzduchu včetně ozónu, který pohlcuje záření produkující vitamin D. Ale v průměru, když půjdete na mořský břeh zde v Cape Cod v Massachusetts, v červnu a opálíte se v plavkách mírně do růžova bude to odpovídat ekvivalentu asi 20 000 jednotek vitaminu D braných ústně.

 

Adams: Dobře, to je asi dvacetkrát více, než mohou potřebovat.

 

Dr. Holick: Přesně řečeno. My doporučujeme opalování (při exponování 6 – 10% povrchu těla) dvakrát týdně, to je vše co potřebujete.

 

Adams: Ještě jednu důležitou otázku. Kromě spálení sluncem, což je zcela samostatný problém, může naše tělo produkovat příliš mnoho vitaminu D, takže začne být toxický?

 

Dr. Holick: Jasná odpověď je NE. Naše tělo je velice inteligentní a bez ohledu, jak mnoho slunečního záření absorbuje, nikdy nedojde k otravě vitaminem D. Není znám ani jedeiný případ otravy vitaminem D včetně vyznavačů slunce či plavčíků. Před mnoha lety jsme dokázali, že při opalováni vaše tělo produkuje dostatek vitaminu D, přebytek vitaminu D je zničen tím samým sluncem.

 

Adams: Takže jde o samoregulační systém, nic lepšího není.

 

Dr. Holick: Přesně. V podstatě matka příroda nás naprogramovala tak, že si vytvoříme potřebný vitamín D rozumným opalováním.

 

Adams: A jak je to se zásobami vitaminu D v těle? Co když lidé žijí v klimatu s neustálými mraky po dobu třeba dvou měsíců?

 

Dr. Holick: Velice dobrá otázka. Pamatujete si na hlavní cirkulující formu vitaminu D, konkrétně 25-hydroxy vitamin D? Jeho poločas rozpadu v krevním oběhu je dva týdny. Když produkujete vitamin D během jara, léta a podzimu, uloží se v krvi tato forma ve větší koncentraci. Kromě toho se vitamin D skladuje v tukových tkáních a odtud se uvolňuje během zimy. Ale současně je známo, že obézní lidé jsou náchylní na nedostatek vitaminu D. Je to proto, že vitamin D je vtažen do tuku a nemůže se dostat ven. Ve studii, ve které jsme porovnávali vitamin D mezi obézními a neobézními lidmi jsme došli k závěru, že obézní lidé dosahují nižší, asi poloviční úrovně vitaminu D v těle než lidé štíhlí.

 

Adams:  Velice zajímavé.

 

Dr. Holick: A tak když je člověk obézní, pravděpodobně potřebuje 2000 jednotek vitaminu D na den, ne 1000 jednotek.

Adams: To je fascinující, u obéznich lidí se uplatňuje krutý cyklus

 

Dr. Holick: Přesně

 

Adams: V tomto případě je třeba hodně vitaminu D, mnohem delší exposice slunečnímu svitu k překonání tohoto cyklu. Já mám další otázku. Když člověk má dostatek vitaminu D pro své tělo a má ho uložen v tukových tkáních, na jak dlouho tyto zásoby postačí? Jsou to řádově měsíce?

Dr. Holick: Ano, pokud dostáváte adekvátní zdroj na jaře, v létě a na podzim, potom by měla tato zásoba vystačit na dva až tři měsíce v zimě. Já doporučuji brát multivitamin, který obsahuje 400 jednotek a s opalováním toto vytvoří dostatečné zásoby vitaminu ve vašem těle. A potom během zimy berte přinejmenším multivitamin anebo lépe k němu ještě 400 až 1000 jednotek vitaminu D.

 

Adams: Dovolte mi poněkud změnit směr a zeptat se na kontroverzní polemiku. Vaše knížka byla napadena

s překvapivě velkým stupněm zuřivosti. Co se stalo po jejím publikování a se stanoviskem být obhájcem pravidelního opalování na slunci?

 

Dr. Holick: Dobře, z mého hlediska se můžete dívat na život jako na sklenici, která je z půlky plná anebo z půlky prázdná. Já vždy vidím sklenici z půlky plnou a myslím si, že v mnoha případech to bylo správné. Byl jsem naneštěstí propuštěn z mého místa v dermatologii, protože moje stanovisko na rozumné opalování na slunci bylo v rozporu se stanoviskem Americké Dermatologické Akademie a s některými tak zvanými představiteli na dermatologickém poli. Přesto si myslím, že to bylo dobré pro vzbuzení pozornosti lidí v této otázce a tomu jsem skutečně rád. Protože dříve lidé nedoceňovali důležitost vitaminu D pro zdraví. A tito lidé začínají situaci chápat.

 

Adams: A ve Velké Británii se nyní oficiální instituce odklánějí od názorů vyhýbat se slunci co nejvíce, není-liž pravda?

 

Dr. Holick: A to je báječné.

 

Adams: A ve Spojených Státech?

 

Dr. Holick: Já myslím, že ve Spojených Státech to bude pomalý postupný proces. Americká Dermatologická Akademie tak vymyla publiku mozky, že se nikdy nesmí vystavovat přímému slunci, že se to stalo součástí každodenního života. A to je extrémě nešťastná okolnost.

 

Adams:  A tento názor, nevystavovat se slunečnímu záření, je velice rozšířený. Kdykoliv mluvím k lidem a ke skupinám lidí, nevyhnutelně se zmiňuji o slunci a vitaminu D. Zatím jsem se nesetkal s jediným člověkem, který by si byl vědom užitku a nutnosti ultrafialového záření pro zdraví, ani s jediným.

 

Dr. Holick: To mě vůbec nepřekvapuje. Jak jsem se již zmínil, dermatologové ovládali media v posledních 20 létech v otázce důležitosti a nezbytnosti slunečního svitu na zdraví. A ti viděli pouze negativní účinky slunce. A je zcela pravdou, že chronické a nepřiměřené vystavování se slunci zvyšuje riziko (šupinaté) rakoviny kůže, to ve své knize jasně zdůrazňuji.

 

Adams: Správně.

 

Dr. Holick: Ale je velice málo důkazů, podle mého názoru, že rozumné a mírné opalování zvyšuje risk smrtelné
rakoviny kůže, melanomy. Ve skutečnosti je dostatek evidence, že spíše zmenšuje toto riziko.

 

Adams: A jak je to s krémy na opalování. Zdá se, že jejich výrobci podporují názor, že se slunci máme vyhýbat.
Jaká je vaše zkušenost?

 

Dr. Holick: Ano, já myslím, že je zcela jasné, že Americká Dermatologická Akademie je finančně podporovaná od výrobců opalovacích produktů a jsem si jist, že to hraje důležitou roli v této otázce.

 

Adams: Jedná se o ovlivňování nebo lobování nebo něco jiného?

 

Dr. Holick: Co mohu říci, minulý duben, právě před tím, než byla moje kniha uvedena na trh, myslím, že “Spolek pro bezpečnou kůži” vydal podplacenou zprávu, která mě a moji knihu kritizovala dokonce před jejím vydáním.

 

Adams: Musíte být skutečně trnem v oku tomuto spolku.

 

Dr. Holick: Ano, nazývali se “Aliance za bezpečnou kůži” nebo tak nějak. A byli financováni jednou ze společností, která produkuje Coppertone, mezi jinými produkty na opalování.

 

Adams: A aby bylo čtenářům a posluchačům zřejmé, vaše doporučení se rozumně opalovat technicky nevylučuje používat sluneční opalovací výrobky rozumným způsobem, je to tak?

 

Dr. Holick: Správně, ve své knize doporučuji vystavit se slunci na 5-10 minut a potom se namazat opalovacím kremem či olejem se správným SPF. A dokonce dávám v té knize instrukce, jak mnoho krému či oleje použít abyste získal plnou ochranu před ´spálením´.

 

Adams: Pokračujme v diskuzi o některých potížích a nemocech které jsou ve vzájemném vztahu s nedostatkem vitaminu D. Mluvme o mentálním zdraví a chorobou nazvanou sezonní emoční potíže.

 

Dr. Holick: Tato choroba je v podstatě způsobena závadou v regulaci produkce melatoninu pineální žlázou v mozku u lidí žijících v severských klimatech. Melatonin je hormon, který má vliv na spánek nebo hibernaci

(zimní spánek). Pro lidi žijící daleko na severu nejsou sluneční paprsky dostatečně intenzivní a netrvají dostatečně dlouho aby mohli regulovat úroveň melatoninu. Tito lidé se v zimním období ráno probudí a protože jejich úroveň melatoninu není potlačena jak má být, cítí se unavení a mají pocit, že by chtěli hibernovat přes zimu a výsledkem je deprese.
Jedna studie se zabývala pacienty trpícími s sezonními emočními potížemi. Vystavila je umělému ultrafialovému záření a jejich úroveň vitaminu D byla sledována. Užitek tohoto záření byl prokázán zvýšenou krevní úrovní aktivovaného vitaminu D (25-hydroxy vitamin D) a úlevou příznaků těchto potíží. Je také známo, že lidé trpí v zimě bolestmi v kostech a svalech a to způsobuje rovněž depresi. A rovněž si nyní uvědomujeme, že vitamin D je velmi důležitý pro funkci svalů. Lidé trpící nedostatkem vitaminu D mají sklon ke svalové ochablosti, lehce padají a snadno si lámou kosti.
Take dnes víme, že nedostatek vitaminu D nejen uspíší a zhorší osteoporózu u starších lidí, ale také způsobí velmi
rafinovanou a zničující kostní nemoc zvanou osteomalacie. Zkráceně řečeno osteomalacie je něco jako křivice u dospělých. Projevuje se bolestmi v kostech a také ve svalech. U těchto pacientů často dochází ke špatné dignoze a záměně s fibromyalgií.