pro zdraví trochu jinak


FasterEFT

 -        FASTER EFT - emotional focused transformation

-        V překladu znamená RYCHLEJŠÍ EMOČNĚ ZAMĚŘENÁ TRANFSFORMACE .

 

Je v něm integrováno to nejlepší z mnoha jiných modalit a léta praktických dovedností a vědomostí autora Roberta Smithe.

Naše mysl, prožívání událostí, pocity a fyzické tělo jsou JEDNÍM celistvým systémem.

FASTER EFT se zaměřuje na spojení mysl/tělo, uvolňuje nežádoucí emoce, mění způsob jakým vnímáme minulost a tím nám dává kontrolu nad našimi myšlenkami, emocemi i fyzickými symptomy.

FASTER EFT vytváří zcela nový filozofický systém a vysvětluje jak a proč máme problémy.

FASTER EFT věří, že porucha není v nás ani v našich tělech. My naše životy tvoříme přesnou vnitřní prací. Cokoli v současnosti vytváříme (= vše co se nám děje), je úspěšným výsledkem založeným na informacích uložených v našem podvědomí, na našich vnitřních programech, vzorcích, zkušenostech a přesvědčeních. A tak je to i v případě něčeho co nechceme. I to je vždy úspěšně produkováno a opakováno naší myslí a tělem.

Klíčové podobnosti EFT a FasterEFT

-        Obě techniky používají základní proces vyťukávání. Obě techniky se zaměřují na problém a poté ťukají na specifické body meridiánů, dokud se nedostaví požadovaná změna. Obě obsahují některé společné techniky a společné cíle pro vytvoření celistvých, kompletních a šťastných jedinců.

--------------

 Na světě bylo již vynalezeno nepřeberné množství různých metod pro změnu našeho života. Nicméně, po dlouhých letech praxe se do systému FasterEFT dostalo to nejúčinnější, co do sebe logicky zapadalo a co bylo podloženo zkušenostmi a praxí autora. Systém se však neustále vyvíjí, to znamená, že je možné, že součástí systému se v budoucnu stanou i další principy a metody pro uskutečňování rychlejších změn.