pro zdraví trochu jinak


Techniky emoční svobody EFT

Techniky emoční svobody  EFT

Jednoho dne se lékařská věda probudí a uvědomí si, že nevyřešené emocionální problémy jsou hlavní příčinou 85% nemocí. Až se tak stane, EFT bude jedním z jejich hlavních nástrojů ... tím, čím je pro mě.

- Eric Robins MD -

 

Emoční svoboda je navrácení mysli, těla a citů ke stavu rovnováhy, bez omezení zápornými a negativními emocemi. Proč se mnohdy neumíme a nedokážeme zbavit negativních vzorců z minulosti a událostí jako například: traumatické vzpomínky, strach, úzkost, sociální fobie, deprese, prokrastinace, chronické bolesti, problémy ve vztazích...? V těchto a dalších případech mohou být emoce blokovány, nezpracovanou původní příčinou, a neustále tak ovlivňovat naše životy. Za pomoci metody EFT můžete nalézt nejvhodnější řešení vaší životní situace. 

 

Ačkoliv název mluví o emocích, EFT má použití ve všech oblastech našeho života. Ať už nás bolí hlava, máme problémy v práci, trpíme nespavostí, a nebo trpíme strachem z pavouků, EFT je prakticky vždy schopen pomoci. Ze zkušeností teraupetů po celém světě plyne, že ho lze použít jak na banality, které nejsou tak hrozné, ale otravují nám život, tak i na ty nejtěžší "nevyléčitelné" nemoci.

 

Nejúžasnější je ovšem rychlost, s jakou EFT působí. Typické každodenní bolesti je EFT schopen odstranit během desítek minut až několika sezení. Celý proces spočívá v jemném ťukání na meridiánové dráhy na těle. Samotnou ťukací sekvenci se klient naučí během chvilky a po skončení sezení má možnost si tento skvělý nástroj odnést s sebou domů pro každodenní použití! Díky rychlosti a efektivitě je navíc celý proces velmi jemný a bezbolestný. Často není ani zapotřebí, aby terapeut věděl, o jaký problém se přesně jedná - stačí, že to ví klient - metoda EFT je diskrétní! EFT dokáže pomoci i tam, kde ostatní řešení selhávají. Jednoduše řečeno - zkuste EFT na jakýkoliv problém, situaci, libovolnou myšlenku - a uvidíte. Pokud se Vám uleví, vyhráli jste. Pokud problém přetrvá, nic jste neztratili, ale s vysokou pravděpodobností přijdete na příčinu problému. V každém případě vyhrajete!